شکوفه های سپید زردآلو
نگارش در تاريخ جمعه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط شکوه
زنی در حال عبور او را دید او را به داخل فروشگاه برد و برایش لباس و کفش خرید
و گفت مواظب خودت باش
کودک پرسید : ببخشید خانم شما خدا هستید؟؟؟
زن لبخند زد و پاسخ داد: نه من فقط یکی از بنده های خدا هستم
و کودک هم گفت که میدونستم شما با خدا نسبتی داری...